بازی درمانی

بازی درمانی و فواید استفاده از بازی درمانی:

به روان درمانی با کودکان خردسال، بازی درمانی گفته می شود. کودکان خردسال از طریق بازی راحت تر از صحبت کردن می توانند احساسات و تخیلات خود را بیان کنند. بازی برای کودکان فعالیتی مهم است که به رشد آنان کمک می کند و به طور طبیعی درمان کنندهه نیز هست. بازی درمانی یک فن تخصصی برای درمان برخی از مشکلات دوران اولیه کودکی است که از اصول روانکاوی نشأت گرفته است.. از بازی درمانی در درمانگاههای راهنمایی کودک استفاده می شود.
-بازی درمانی، رویکرد فعالی است که می توان آن را به طور انفرادی و یا با گروهی به کار برد، به گونه ای که به کودکان و گاهی اوقات به نوجوانانی که در طی درمان کلامی همکاری نمی کنند اجازه می دهد تا به واسطه بازی، احساسات هوشیار و ناهوشیارشان را آشکار سازد. تئوری هایی که به تبیین بازی کودکان می پردازند، از لحاظ نوع تبیین بسیار متفاوتند. برخی بازی را به عنوان مؤلفه ای از تحول شناختی و عقلانی مورد توجه قرار می دهند. بعضی بازی را فرایندی برای رهاسازی از استرس های مرتبط با رشد و بزرگ شدن می دانند. از نظر برخی از صاحبنظران بازی بازتابی از فشارهای فرهنگی است یا وسیله ای برای یادگیری مهارتهای تازه.

  1. افزایش توجه، تمرکز و تحمل کاری
  2. کاهش و بهبود مشکلات اضطرابی
  3. کاهش و بهبود پرخاشگری در کودکان
  4. کاهش و بهبود لجبازی در کودکان
  5. افزایش تعاملات اجتماعی
  6. افزایش خلاقیت کودکان با استفاده از بازی های خلاقه
  7. آموزش مهارتهای زندگی
  8. ایجاد فضایی شاد و ایمن به دور از قضاوت والدین و اطرافیان کودک