سیستم های طبقه بندی کودکان فلج مغزی بر اساس عملکرد:

۱- gross motor function classification system(GMFCS

۲- (manual ability classification system(MACS

۳- eating and drinking ability classification system( EDACS

۴- Communication function classification system( CFCS

در توضیح هر کدام می توان اشاره کرد که ۵ سطح دارند که سطح اول کودک فلج مغزی در انجام دادن وظایف مربوط به حوزه مورد نظر مشکلی ندارد و سطح ۵ وابستگی زیادی برای انجام وظایف دارد. بطور مثال:

در نوع ۱ GMFCS  بررسی عملکرد کودک در حوزه حرکات درشت است. همانطور که گفته شد سطح ۱ بدون مشکل فعالیت را انجام می دهد، فقط در انجام حرکات پیچیده دچار مشکل است. در سطح ۲ برای راه رفتن نیازی به وسیله کمکی ندارد اما در بعضی مکانها راه رفتن دچار مشکل می شود. در سطح ۳ بدای راه رفتن نیازمند وسیله کمکی است. در سطح ۴ و ۵ نیازمند ویلچر است که در سطح ۴ خود فرد ویلچر را میتواند حرکت بدهد اما در سطح ۵ حتی توانایی حرکت دادن ویلچر را نیز ندارد.

در توضیح MACS:

توانایی اندام فوقانی( هردو دست):

در سطح ۱: فعالیت به خوبی و مناسب است، فقط در بحث سرعت و هماهنگی پیچیده کمی محدودیت دارد.

سطح۲: در کیفیت و زمان انجام کارها با دستها کمی دچار مشکل می شود

سطح ۳: به سختی کارها را انجام میدهد و بوسیله وسیله کمکی یا فیدبک شنیداری انجام می دهد.

سطح ۴: ۸۰ درصد موارد نمی تواند از اندام فوقانی استفاده کند.

سطح ۵: کاملا وابسته است.

در توضیح EDACS که از نظر نریختن غذا و نوشیدنی و ایجاد نشدن حالت خفگی مورد ارزیابی قرار میدهد.

سطح۱: هیچ مشکلی وجود ندارد.

سطح۲: در مورد احتمال خفگی مشکلی نیست اما ممکن است غدا یا نوشیدنی را بریزد.

سطح۳: هم احتمال خفگی وجود دارد و هم اینکه احتمال ریختن غذا زیاد است.

سطح۴: بسیار ضعیف است و توانایی خیلی محدود شده و نیازمند کمک است.

سطح۵: کاملا وابسته است بطوری که توانایی بلع را ندارد و از لوله برای تغذیه استفاده می شود.

در مورد CFCS که وضعیت ارتباطی کودک فلج مغزی را بیان میکند

در سطح ۱ مشکلی ندارد و با سطح دوم مشکلات ارتباطی شروع می شود تا به سطح ۵ می رسد که توانایی ارتباط با افراد آشنا و نا آشنا را ندارند.

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *