کاردرمانی ذهنی

در بخش کاردرمانی ذهنی کلینیک کاردرمانی مها درمان و توانبخشی اختلالات زیر انجام می شود:

کودکان با نیازهای خاص (کم توان ذهنی)

کودکان با اختلالات یادگیری( ریاضیات، خواندن و نوشتن...)

کودکان با مشکلات ارتباطی (اتیسم، آسپرگرو ....)

کودکان با نقص توجه،تمرکز و حافظه

کودکان با اختلالات رفتاری( پرخاشگری، انزواطلبی، ترس از جدایی از والدین، شب ادراری....)

کودکان با مشکلات حسی ( بیش حسی، کم حسی...)

کودکان با مشکلات در حرکات ریز با انگشتان fine motor

تقویت هوش وافزایش توانایی شناختی توجه، تمرکز، انواع حافظه، حل مسئله و غیره در کودکان سالم