گفتاردرمانی

در بخش گفتار درمانی کلینیک کاردرمانی مها درمان و توانبخشی اختلالات زیر انجام می شود:

 1. اختلات زبان درکی وبیانی رشدی (مانند اتیسم واختلالات نافذ رشد،سندرم داون،اختلالات متابولیک،کم شنوایی،فقرمحیطی وآموزشی)
 2. اختلالات یادگیری اشکالات خواندن ونوشتن
 3. ناروانی گفتار (لکنت،پریده گویی)
 4. اختلالات صوتی
 5. اختلالات تولید (مشکلات در تلفظ حروف)
 6. اختلالات بلع
 7. ضعف عضلات فک و دهان و آبریزش از دهان
 8. مشکلات گفتار ناشی از شکاف لب و شکاف کام
 9. لکنت و تاخیر در گفتار
 10. مشکلات گفتار در انواع بیماریها مانند فلج مغزی، انواع سندرم ها، اختلالات نافذ رشدی،
 11. اختلالات تنفسی