Brain Train ׀ تقویت و توانمند سازی مغز

برنامه Brain train یا bt جدیدترین برنامه توانمندسازی مغز کودکان و بزرگسالان است که در ۵ سال اخیر در بعضی کشورهای آمریکایی، آسیایی و بیشتر کشورهای اروپایی شروع شده است. این برنامه با استفاده از نرم افزارهای خاص( برنامه های استاندارد شده توسط برترین دانشگاه ها و موسسات پژوهشی آمریکا و اروپا) در ابتدا کودک را مورد ارزیابی کلی و کامل قرار می دهد و با توجه به نمرات بدست آمده از تست و ارزیابی کودک بازی ها و برنامه هایی را پیشنهاد می کند که بیشترین کمک را به بهبود وضعیت و باهوش تر شدن کودک می کند. 

این نرم افزار بطور تخصصی بر روی مهارتهای توجه و تمرکز، انواع حافظه، سرعت پردازش اطلاعات و سرعت عملکرد، مهارتهای جهت یابی و مسیر یابی، توانایی بهتر دیدن و شنیدن، تعادل و کنترل حرکتی اثر می گذارد.
در سایت www.brainhq.com مقالات متعددی وجود دارد که در نشریات و مجلات معتبر دانشگاه های آمریکا و اروپا چاپ شده و تاثیر این نرم افزار را بر روی حوزه های ذکر شده نشان می دهد که این مسئله نشان دهنده تاثیر چشم گیر این روش بر روی رشد و توانمند سازی ذهن و مغز است.
 
تاثیر این برنامه بر حوزه انواع حافظه؛
در مطالعه ای تحت عنوان IMPACT(improvements in memory with plasticity- based adaptive cognitive training) انجام شده و تاثیر این برنامه بر روی کودکان و بزرگسالان و حتی بیماران آلزایمری، سکته ای، سرطانی، مشکلات قلبی و غیره را نشان می دهد.
 
در بخش تاثیر برنامه بر روی خلق و کنترل خود نیز بیان شده که مشکلاتی مانند اضطراب و افسردگی تا ۳۸% بعد از استفاده از این برنامه پس از ۱ الی ۲ سال کاهش می یابد.
 
در بخش تاثیر برنامه بر روی شناخت روزمره Everyday cognition نشان داده شده است که کودکان و بزرگسالان بعد از استفاده از این برنامه خیلی بهتر مدیریت پول، زمان و مکان را انجام می دهند و خیلی باهوش تر و نکته سنج تر در محیط فعالیت می کنند.
 
تاثیر برنامه BT بر روی دیدن و شنیدن؛
انسانها بوسیله چشم هایشان محیط اطراف را می بینند و با گوش هایشان می شنوند اما همه فرایند دیدن و شنیدن این نیست چون بیشتر بحث دیدن و شنیدن بحث پردازش اطلاعات دریافت شده از چشم و گوش در مغز است. افرادی که از برنامه BT بهرمند می شوند سرعت پردازش اطلاعات در مغزشان بالا می رود و این امر باعث می شود در مکانهای شلوغ و سخت بهتر ببینند و بهتر بشنوند.
 
تاثیر برنامه BT بر روی ساختار مغز؛
مطالعات انجام شده با استفاده از EEG و FMRI تغییرات شایان و قابل مشاهده ای را در ماده سفید قسمت های مختلف مغز مخصوصاً در قسمت پشت سر و گیجگاهی که نقش مهمی در حل مسئله و یافتن راه حل مشکلات و استدلال دارند و همچنین مناطق مربوط به انواع توجه دیداری و شنیداری و تمرکز و حافظه.
 
تاثیر BT بر روی تعادل و کنترل حرکتی؛
به دلیل تاثیر برنامه بر روی سرعت عکس العمل کودک در میلی ثانیه و میلی متر باعث تغییرات مناسب در حالات بدنی و حرکات بدنی کودکان و بهبود تعادل و ایجاد حرکات پخته تر و با ظرافت بیشتر می شود.